Organisaties in Liendert - Rustenburg

Ontdek onze 4 organisaties en initiatieven

Welzijn

Wijkcentrum De Groene Stee

Het wijkcentrum voor de bewoners van de wijken Liendert en Rustenburg.

Waar

Wiekslag 92
Amersfoort

Aanmelden

Marcel van Zeelt - z9@live.nl - 0658945553
Leefstijl coaches

Workshop voedingsetiketten lezen

Met alle verleidingen van deze tijd is het niet gemakkelijk om de juiste keuzes te maken in de supermarkt. Weet wat de supermarkt je aanbiedt en leer op basis van de ingrediënten op de etiketten betere keuzes maken. Je leert:

 • Het belang en invloed van de drie macro ingrediënten (basis) kennen
 • De belangrijkste en meest voorkomende ingrediënten in hedendaagse verpakte voeding herkennen door etiketten te lezen
 • Je leert kiezen tussen meerdere vergelijkbare producten op basis van het etiket. Daarmee weet je de betere variant te kiezen
 • Goede / gezonde keuzes maken kunnen ook financiële gevolgen hebben. Daarom houden we in diverse scenario’s ook rekening met budgetten

Voor aanmelders vanuit Liendertrustenburg.nl bied ik een korting van 25%, waardoor er voor €30,- deel te nemen is. Meld je aan en we prikken een datum.

Aanmelden

Joeri Sturkenboom - info@strk-leven.nl
Welzijn

Somalische Vereniging Amersfoort

De Somalische verenigingen Amersfoort; vereniging van Somalische nieuwkomers in Amersfoort en omstreken.

De vereniging heeft tot doel :

 • Informatie over rechten en plichten verstrekken en de hulpbehoeftige in brengen contact met een professionals uit de wijk.
 • Het informeren van de Amersfoortse bevolking en lokale overheid omtrent Somalische inwoners in Amersfoort.
 • Het bevorderen van de solidariteit tussen Amersfoorters en Somaliërs.
 • Het creëren van een netwerk tussen Somaliërs en Amersfoortse instellingen om preventieve activiteiten te ontplooien om de Somalische jeugd te ondersteunen.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Het opzetten van een trefpunt waar de Somaliërs elkaar kunnen ontmoeten.
 • Het opzetten van een eigen website en het verrichten van publicaties in eigen en andere bladen.
 • Het organiseren en uitvoeren van huiswerkbegeleiding voor de kinderen. 
 • Het organiseren van educatieve en sociaal-culturele bijeenkomsten.
 • Het organiseren van sportactiviteiten; hetzij individueel, hetzij in groepsverband; alles in de ruimste zin van het woord .
 • Het bevorderen van en informatie verstrekken over de Nederlandse cultuur, met name naar de oudere generatie en de nieuwkomers. Het geven van onderwijs ( Nederlandse lessen) aan de oudere Somaliërs.

Als Vereniging trekken wij graag samen met u op bij het signaleren en voorkomen van problemen op micro-en macroniveau. Wij willen samenwerken met maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en lokale overheid als het gaat om vraagstukken rondom participaties, integraties en diversiteit.

Schroom niet om contact met ons op te nemen voor een eventuele samenwerking.

Aanmelden

Ahmed Mahdi - ahmedmahdi333@gmail.com - 0643516382
Welzijn

BuurtBestuur Liendert Rustenburg

In Liendert en Rustenburg zijn inwoners actief in het BuurtBestuur. Dit doen zij samen met mensen die in de wijk werken. Leden van het BuurtBestuur kennen de wijken goed. Zij denken mee met inwoners die iets willen doen in de wijk. Vaak is voor een activiteit geld nodig. Het BuurtBestuur beoordeelt aanvragen van inwoners die geld nodig hebben voor hun activiteit. 

Ook subsidie aanvragen voor jouw activiteit? Zie voor meer informatie www.indebuurt033.nl/subsidie

Aanmelden

Buurtnetwerker Hilde Breunissen - hilde.breunissen@indebuurt033.nl - 06 12397510
Zoom