Buurtbudget Liendert & Rustenburg

bewonersinitiatief
Evenement

Gemeente Amersfoort stelt jaarlijks subsidie beschikbaar voor het buurtbudget. Hiermee maakt de buurtbudgetcommissie jaarlijks tientallen initiatiefnemers blij met subsidie voor een activiteit of een initiatief dat de buurt of wijk verbetert. De gesteunde initiatieven zijn heel divers en variëren van het organiseren van een voetbaltoernooi of een rommelroute tot een straatfeest. Kunst in de wijk of het opknappen van een speelplek hoort er ook bij. Zoveel mensen, zoveel wensen: het buurtbudget maakt van alles mogelijk!

zie voor meer info de website: Buurtbudget – Liendert-Rustenburg

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren
Rolstoelvriendelijk