Wij zijn Liendert

bewonersinitiatief
Meedoen
Basisscholen
Buurthuizen

Wij zijn Liendert. Wij zijn een Vreedzame Wijk.

Wij zetten ons met alle kinderen, inwoners, scholen en andere partners in onze wijken in voor positief en vreedzaam samenleven. Dat klinkt logisch en makkelijk. Maar dat is niet altijd zo. En het werkt alleen als we ons er gezamenlijk voor inzetten. En dat doen we! Je vindt hier alles over wat er in onze Vreedzame Wijk gebeurt.  

Positief en veilig klimaat

Samenleven op positieve wijze. Dat klinkt logisch en makkelijk, dat is niet altijd zo. In Vreedzame Wijken wordt goed nagedacht over hoe we met elkaar samenleven. En we denken er niet alleen over na: we passen het toe in de wijk. Daarbij zetten we onze kinderen centraal. Want vreedzaam samenleven begint bij de basis: bij onze kinderen! Zij zijn de nieuwe generatie en daarmee de toekomst van onze wijken. Daarom vinden we het fijn en belangrijk dat we in onze wijk Vreedzame scholen hebben, De Windroos en de Wijde Wereld . De scholen werken vanuit een pedagogische visie. In die visie staan 4 principes centraal:

  • Een positieve sociale gemeenschap (we horen bij elkaar)
  • Conflicthantering en mediatie (we lossen conflicten zelf op)
  • Taken en verantwoordelijkheden (we dragen allemaal een steentje bij)
  • Omgaan met diversiteit (wij zijn allemaal anders)

Ook buiten schooltijd

Het is mooi dat er op de scholen gewerkt wordt vanuit deze visie. Belangrijk is dat de wereld van de kinderen buiten de scholen hierop aansluit. Want als je op school bepaalde waarden en gedragingen (burgerschapscompetenties) leert, is het belangrijk dat je die daarbuiten ook kunt toepassen. Bij het buitenspelen, op de BSO, bij sportvereniging of thuis. Daarom werken we samen met de kinderen, jongeren, school, kinderopvang, ouders, bewoners en vrijwilligers van ’t Trefpunt, ABC-partners, buurtvaders en moeders, de wijkagent, Sportivate, SRO, Alliantie, Buitenkast, winkeliers, Scholen in de Kunst, Petje Af, Sociaal wijkteam, kinder- en jongerenwerk, de gebiedsmanager/adviseur, zwembad en nog vele anderen die wijk een warm hart toedragen om dit te realiseren. Samen bieden we een positief en veilig klimaat voor de kinderen die hier opgroeien.

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren
Rolstoelvriendelijk

Contact

Neem contact op met Suzanne:

Suzanne Toussaint
Contactpersoon
6